Voorwaarden

The following conditions will take place whenever a rental contract is signed under the assistance of our company.

De volgende voorwaarden vinden plaats wanneer een huurcontract is tot stand gekomen en ondertekend met de hulp van ons bedrijf.

Artikel 1                      Overeenkomst

Onze offertes zijn vrijblijvend. De inhoud van onze overeenkomst wordt bepaald door hetgeen in het huurcontract, is vermeld en ondertekend door de wederpartij.

Wijziging(en) in huurcontracten en andere documenten, zijn uitsluitend geldig indien de wijziging(en) schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen zijn geparafeerd.

 

Artikel 2                      Kosten/ Tarieven

Nadat Allround Housing het huurcontract heeft verzorgd en deze is door huurder en verhuurder ondertekend, is commissie verschuldigd aan Allround Housing. Deze commissie zal terstond betaald worden.

De commissie bedraagt bij verhuur van een object voor minimaal 3 maanden of langer het bedrag van 1 maand huur + 21 % BTW. te voldoen door de huurder.

De commissie bedraagt bij verhuur van een object voor minder dan 3 maanden 0,5 huur + 21 % BTW.

Artikel 3                      Betaling

De van toepassing zijnde bemiddelingskosten zijn, verschuldigd en opeisbaar vanaf  de datum van ondertekening van het huurcontract. Hierover ontvangt de huurder, indien van toepassing de verhuurder, een factuur.

Na ontvangst van deze factuur zal de commissie zonder uitstel contant of via onze onderstaande bankrekening betaald worden.

Artikel 4                      Aansprakelijkheid

Allround Housing is als bemiddelaar onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk nakomen van het huurcontract door verhuurder c.q. huurder.

Artikel                               

Bij eventuele rechtstrijd kiezen beide partijen AMSTERDAM ,NL als plaats.